"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

WYPADEK W ROLNICTWIE

Praca w rolnictwie niesie za sobą ryzyko wystąpienia niespodziewanych wypadków. Najczęściej związane są z posiadaniem urządzeń gospodarczych oraz zwierząt, które mogą być ich przyczyną. W związku z tym zgodnie z ustawą, każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nawet jeśli mimo obowiązku rolnik nie posiada ubezpieczenia OC, to osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto również zwrócić uwagę, że ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialnością cywilną wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, czyli: rolnika, jego rodzinę, pracowników, a także osoby, które świadczą pomoc sąsiedzką lub doraźne usługi typu pilna naprawa urządzenia.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Jeżeli doszło do wypadku przy pracy w rolnictwie, osoba poszkodowana może ubiegać się o uzyskanie jednorazowego odszkodowania z KRUS z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci poszkodowanego odszkodowanie takie przysługuje członkom jego rodziny.

Wypadek należy zgłosić do właściwej jednostki organizacyjnej, która wszczyna postepowanie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Sporządzają protokół powypadkowy, który stanowi podstawę uznania zaistniałego zdarzenia. Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna do tego czasu:

  • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
  • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem,
  • wskazać świadków wypadku,
  • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
  • udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej wynosi 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Najczęstsze występujące wypadki w gospodarstwie rolnym

  • upadek z uszkodzonej drabiny,
  • uszkodzenia ciała podczas cięcia piłą,
  • szkody wywołane pracą maszyn rolniczych,
  • pogryzienie przez psa,
  • kopnięcie przez konia czy inne zwierzę gospodarcze.

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023