"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Wszyscy kierujący pojazdami mechanicznymi objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC). Wypadków jest coraz więcej a infrastruktura komunikacyjna cały czas się rozwija. Dzięki takiemu ubezpieczeniu mogą Pastwo otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie finansowe za wypadek komunikacyjny. Są to świadczenia przysługujące osobie poszkodowanej za szkodę osobową lub rzeczową, powstałą na skutek wypadku drogowego lub kolizji drogowej.

Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, świadczenia odszkodowawcze wypłaca Zakład Ubezpieczeń i to on z reguły przejmuje obowiązek zapłaty. Jeżeli jednak sprawca nie miał polisy OC, nie jest znany czy też ubezpieczyciel ogłosił upadłość, odszkodowania można dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie komunikacyjne to wypłata świadczenia dla osoby, która w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała szkody, ale nie jest sprawcą wypadku. Takie świadczenie przysługuje także pasażerom (nawet tym jadącym ze sprawcą wypadku) jak również pieszym, rowerzystom.

Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego i uszczerbek na zdrowiu

W celu otrzymania odszkodowania czy zadośćuczynienia należy udowodnić, że takie zdarzenie miało miejsce. Niezbędne jest do tego zgromadzenie jak najwięcej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie, np:

  • oświadczenie od sprawcy, w którym przyznaje się do tego, że rzeczywiście wina leży po jego stronie,
  • zdjęcia strat materialnych,
  • protokół ze zdarzenia, jeżeli na miejsce została wezwana policja, która dokona oględzin i ustali sprawcę wypadku,
  • dokumentację medyczną - jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu czyli historie choroby z placówek medycznych, karta informacyjna z oddziału ratunkowego, wyniki badań, opinie lekarskie, wypisy szpitalne, skierowania na dalsze leczenie specjalistyczne lub rehabilitację, kopie zwolnień lekarskich, fotografie doznanych obrażeń (jest to szczególnie istotne, gdy poszkodowany doznał obszernych ran, oszpeceń widocznych miejsc na ciele, unieruchomienia narządów ruchu),
  • relacje świadków wypadku z danymi personalnymi aby ubezpieczyciel mógł się z nimi skontaktować i potwierdzić zaistniałą okoliczność,
  • nagrania z kamer monitoringu,
  • faktury i rachunki związane ze sprawą,

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Pamiętaj!

  • odszkodowanie dotyczy tylko szkód o charakterze majątkowym takich jak uszkodzenie samochodu, motocykla, zniszczonego mieszkania itp.,
  • zadośćuczynienie przysługuje za starty niematerialne takie jak: utrata zdrowia, ból, plany niezrealizowane z powodu wypadku.

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023