"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

WINDYKACJA SĄDOWA

Windykacja sądowa to drugi krok, jeżeli windykacja polubowna nie przynosi efektu. Jeśli dłużnik posiada składniki majątkowe pozwalające na odzyskanie należności, uzyskując narzędzie egzekucyjne jakim jest tytuł wykonawczy, nasi eksperci podejmują decyzję o skierowaniu sprawy na etap postępowania sądowego. Celem tego postępowania jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, stanowiącego podstawę do odzyskania należności z majątku dłużnika.

Kierując sprawę na etap sądowy w pierwszym kroku kontaktujemy się z Państwem w celu skompletowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania pozwu przez doświadczonych Adwokatów współpracujących z naszą firmą.

Sąd - kolejny etap windykacji

Po wniesieniu pozwu do sądu oczekujemy na wydanie nakazu zapłaty. Jeżeli proces ten ulega wydłużeniu wnioskujemy do sądu o przyspieszenie procesu sądowego, cały czas nadzorując jego czynności.

Nakaz zapłaty wydany przez sąd dostarczany jest do Adwokata, który jest pełnomocnikiem, jak również do dłużnika. Na tym etapie możliwe jest wniesienie sprzeciwu przez dłużnika. W takim przypadku sąd dostarcza odpis sprzeciwu, zawiadamia o terminie rozprawy bądź mediacji. Zobowiązuje strony do wypowiedzenia się jeżeli strony taką mediacje chcą podjąć. W przypadku braku sprzeciwu ze strony dłużnika nakaz uprawomocnia się. Adwokat składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności co pozwala skierować sprawę na kolejny etap egzekucji komorniczej.

Wytoczenie powództwa niesie ze sobą również inną korzyść, która polega na tym, że bieg przedawnienia roszczenia zostaje przerwany a jeżeli nakaz zapłaty zostanie przez sąd wydany w postepowaniu nakazowym, można prowadzić postepowanie zabezpieczające. Główną rolą postępowania zabezpieczającego jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej wierzycielowi, polegającej na zapewnieniu wierzycielowi wykonania orzeczenia sądowego, które zapadnie w przyszłości np. zabezpieczenie środków dłużnika zgromadzonych na rachunku bankowym czy innych składników majątkowych, jeszcze przed uzyskaniem tytułu wykonawczego, na poczet przyszłej spłaty zobowiązania.

Czy przedsiębiorca powinien obawiać się kosztów windykacji sądowej?

Przedsiębiorcy często obawiają się postępowań sądowych głęboko wierząc, że ich koszt jest bardzo wysoki. Wierzyciel nie powinien się tego obawiać, bowiem kosztami postępowania sądowego zasadniczo obciążany jest dłużnik.

Nasza firma odzyska od dłużnika należność główną, odsetki, koszty postepowania sądowego i koszty windykacji.

Poznaj pełną ofertę windykacji w MK INCASSO KALISZ windykacja należności

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023