"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

WINDYKACJA EGZEKUCYJNA

Windykacja egzekucyjna to trzeci krok, jeżeli windykacja sądowa nie przynosi efektu. Ostatni etap po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności to egzekucja komornicza. Nasza firma w tym zakresie współpracuje z kancelariami komorniczymi na terenie całej Polski, dzięki czemu możemy zapewnić swoim Klientom znacznie wyższą skuteczność. Włącza ona prowadzenie i nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję w ramach danego majątku, licytację mienia. W zakresie tego etapu prowadzone są także czynności zmierzające do poszukiwania majątku dłużnika na drodze wywiadu gospodarczego. Komornik otrzymuje od nas ustalone podczas interwencji terenowej składniki majątkowe na przysłowiowej tacy, dzięki temu jego działania są znacznie skuteczniejsze. To nie komornik decyduje o tym co zajmuje dłużnikowi ale działa na podstawie złożonego przez wierzyciela lub jego pełnomocnika wniosku o wszczęcie egzekucji.

Egzekucja komornika zaspokaja roszczenia wierzyciela

Komornik po przyjęciu wniosku egzekucyjnego, złożonego przez firmę windykacyjną, działającą w imieniu swojego Klienta, ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. W tym celu może:

 • zająć i sprzedać ruchomości (np. samochód) i nieruchomości (np. dom) stanowiące własność dłużnika,
 • zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę oraz dochody z innych tytułów,
 • zająć rachunki bankowe dłużnika , wierzytelności  i inne prawa majątkowe.

Dokonywane przez komornika potrącenie z emerytury lub renty nie może przekraczać:

 • 60% emerytury lub renty przy potrąceniach na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • 25% emerytury lub renty przy potrąceniach należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Z wynagrodzenia za pracę komornik może egzekwować:

 • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości połowy wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z egzekucji wyłączone są m.in:

 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju,
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Choć złożenie wniosku do właściwej kancelarii komorniczej wydaje się mało skomplikowane, zleć je profesjonalnej firmie windykacyjnej. Nadzór nad tym postepowaniem przynosi efekty w postaci szybko odzyskanych należności.

Poniesione przez naszego Klienta koszty egzekucji powiększają zobowiązanie dłużnika.

Poznaj pełną ofertę windykacji w MK INCASSO KALISZ windykacja należności

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023