"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Nie ma takich pieniędzy, które są w stanie zrekompensować nam stratę osoby bliskiej. Gdy umiera ktoś z naszej rodziny, pieniądze to ostatnia rzecz, o jakiej myślimy.

Musimy jednak wziąć się w garść i pomyśleć o przyszłości. Gdy umiera bliska osoba np. w wypadku komunikacyjnym, warto dochodzić swoich praw, gdyż często zdarza się, że zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Przychodzi wtedy strach o przyszłość członków rodziny i pytanie co dalej? Kwota uzyskana z odszkodowania czy zadośćuczynienia może rozwiązać choć część naszych problemów.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

Dochodzić możemy zarówno odszkodowania za stratę materialną jak również zadośćuczynienia, którego wypłata ma być sposobem na złagodzenia cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez zakład ubezpieczeniowy podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie. Odszkodowanie to wypłacane jest za śmierć w następstwie wypadków. Odszkodowanie obejmuje wyrównanie strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez bliskich zmarłego z powodu jego śmierci. Za straty te uznaje się np. utratę dochodu zmarłego.

Dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania

  • dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego,
  • akt zgonu,
  • dokument potwierdzający sprawstwo śmierci (na przykład wyrok sądu),
  • notatka policyjna z miejsca wypadku wraz z pozostałą dokumentacją,
  • jeśli śmierć bliskiej osoby spowodowała u wnioskującego pogorszenie stanu zdrowia i konieczność jego leczenia, wówczas należy też przedstawić całość dokumentacji medycznej i faktury imienne dokumentujące poniesione koszty,
  • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu osoby zmarłej.
Zadośćuczynienie to świadczenie, które ma na celu złagodzić różnego rodzaju cierpienia o charakterze emocjonalnym. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma wynagrodzić osobie poszkodowanej negatywne przeżycia.

Za co można otrzymać jednorazowo zadośćuczenie?

  • pogorszenie sytuacji życiowej i finansowej,
  • zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny,
  • poczucie bólu, tęsknoty, osamotnienia i żalu,
  • cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego.

Najważniejsze jest, tak jak w przypadku każdego dochodzenia odszkodowania, przedłożenie ubezpieczycielowi odpowiedniej dokumentacji wskazującej winę sprawcy wypadku a także udokumentowanie stopnia pokrewieństwa, bliskich relacji z osoba zmarłą. Na jej podstawie ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wysokości zadośćuczynienia.

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023