"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wbrew niektórym opiniom windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego. Windykację dzielimy na windykację polubowną, windykację sądową i windykację egzekucyjną.
W MK INCASSO, z siedzibą w Kaliszu, obsługujemy wierzytelności zarówno od osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych.
Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Termin przedawnienia biegnie od dnia wymagalności a więc od momentu gdy dłużnik zobowiązany był do spełnienia swojego świadczenia. Można zlecić windykację ale należy mieć świadomość, że dłużnik może złożyć skuteczny sprzeciw co do zapłaty.
Tak. Działania MK INCASSO Kalisz są zgodne z prawem. Współczesna windykacja to dochodzenie wierzytelności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wbrew niektórym opiniom windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego.
Nie ma minimalnej kwoty od której, należy prowadzić windykację. Każde zobowiązanie, nawet to minimalne, podlega uregulowaniu. Dlatego też można zlecić windykację każdej kwoty.
Działania windykacyjne możemy rozpocząć już przed upływem terminu płatności faktury.
MK INCASSO Kalisz wynagrodzenie pobiera tylko za efekt pracy (success fee).
Windykacja to proces złożony, a jej skuteczność zależy od wielu czynników a przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej w jakiej znajduje się dłużnik i posiadanej dokumentacji. Niekiedy wystarczy samo wezwanie do zapłaty, które zmobilizuje dłużnika do uiszczenia zaległości ale są przypadki gdy konieczne jest skierowanie sprawy na etap postępowania sądowego czy egzekucyjnego.
Firma MK INCASSO Kalisz obsługuje wierzytelności po etapie sądowym oraz komorniczym, na indywidualnych warunkach, po uprzednim sprawdzeniu sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz po przeprowadzonej analizie dokumentacji, otrzymanej od wierzyciela.
Na podstawie Art10.1 lub Art.10.2 Ustawy z dnia 8 marca 2013. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w transakcjach między przedsiębiorcami można dochodzić zwrotu kosztów windykacji od dłużnika . Dłużnik obciążany jest faktycznie poniesionymi kosztami przez wierzyciela lub zryczałtowaną opłatą od każdej dochodzonej faktury.
Przede wszystkim są to dokumenty potwierdzające istnienie należności, w tym jej wysokość, zasadność i podstawę (np. faktury, oświadczenia, porozumienia lub ugody, kontrakty/umowy cywilnoprawne i inne dokumenty). W zależności z jakiego tytułu wierzyciel dochodzi swoich należności.
W celu zlecenia windykacji należności należy skontaktować się z MK INCASSO Kalisz telefonicznie lub mailowo.
To utworzony zgodnie z prawem rejestr informacji gospodarczych, który umożliwia sprzedaż wierzytelności. Wystawiając wierzytelność na giełdzie zwiększają Państwo szansę na zbycie wierzytelności w drodze przelewu wierzytelności.
Tak. Można zlecić windykację pod warunkiem zakończenia umowy z poprzednim zleceniobiorcą.
Nie ma ograniczonej ilości zlecanych spraw do windykacji należności.
Oczywiście. W czasach pandemii jest to forma zalecana. Mamy możliwość prowadzenia rozmów handlowych poprzez ogólnodostępne komunikatory oraz podpisanie umowy zlecenia na windykację należności drogą elektroniczną.
Odszkodowanie to świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej za wyrządzenie szkody. Pełni funkcję kompensacyjną, stanowiąc finansową rekompensatę, której wysokość powinna być adekwatna do wielkości powstałej szkody. Istotnym celem wypłacanych odszkodowań jest nie tylko pokrycie wyrządzonej szkody rzeczywistej, ale także utraconych korzyści - takich, które osoba poszkodowana mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia
O odszkodowania powypadkowe i zadośćuczynienie można ubiegać się od razu po zaistniałym zdarzeniu, aż do upłynięcia terminu przedawnienia.
Roszczenie odszkodowania należy zgłosić w formie pisemnej, wskazując przy tym obligatoryjnie dochodzoną od ubezpieczyciela kwotę, którą trzeba też udokumentować. Kwota wypłacanego poszkodowanemu świadczenia wynika tak naprawdę z uznania ubezpieczyciela i nawet w podobnych sytuacjach może się znacząco różnić. Osoby poszkodowane nie dysponują niestety wiedzą i realnymi narzędziami, które pozwoliłyby im jednoznacznie stwierdzić, czy przyznana w wyniku wyrządzonej szkody kwota jest właściwa. Oceny takiej mogą dokonać jedynie firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania
  • Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym.
  • Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.
  • Odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej.
  • Odszkodowanie za szkody na pojeździe.
  • Odszkodowanie za wypadek w pracy.
  • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023