"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

OCHRONA WIERZYCIELA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE

31 maj 2021 MK INCASSO Windykacja i Odszkodowania

W procesie windykacji nasza firma windykacyjna ma możliwości zabezpieczenia należności naszego Klienta poprzez uzyskanie sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zabezpieczenie kwot, zasądzonych nakazem zapłaty na wniosek pełnomocnika wierzyciela (np. firmy windykacyjnej) dokonuje komornik sądowy. Organ ten ściąga dług np. z rachunków bankowych i składa do depozytu sądowego zasądzoną w nakazie kwotę. Wniosek do właściwego komornika sądowego jest składany przed złożeniem pozwu lub w trakcie toczącego się postępowania sądowego.

Jakie są zalety zabezpieczenia?

Gwarantuje to naszemu Klientowi ochronę dochodzonych praw. Procesy sądowe bywają długotrwałe i istnieje realne zagrożenie, że dłużnik mógłby w tym czasie próbować wyzbyć się swojego majątku a skutecznie pomoże mu w tym możliwość odwlekania uprawomocnienia się tytułów w związku z skutecznym składaniem sprzeciwów.

Jakie warunki trzeba spełnić aby sąd przychylił się do wniosku o zabezpieczenie?

Uzyskanie zabezpieczenia nie jest kwestią dowolności czy naszego widzimisię. W celu dokonania zabezpieczenia musimy spełnić pewne warunki przewidziane przez prawo.

Aby zabezpieczenie było udzielone, wnioskujący musi wykazać, że jego roszczenie jest roszczeniem pieniężnym lub świadczeniem innych rzeczy. Należność naszych klientów musi być również poparta stosownymi dowodami potwierdzającymi jej zasadność, dlatego tak często informujemy, że gromadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi, dostarczenie towaru, czytelne podpisywanie faktur czy dokumentów WZ jest bardzo ważne w procesie windykacyjnym.

Co możemy zabezpieczyć?

Zabezpieczenie nie może dotyczyć praw, rzeczy oraz wierzytelności, z których egzekucja jest wyłączona. Zabezpieczenie roszczeń jest także niedopuszczalne przeciwko Skarbowi Państwa.

Wierzyciel ma do dyspozycji następujące sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Zajęcie ruchomości nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego, obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową itp.

Jak uzyskujemy zabezpieczenie dla naszych Klientów?

Pierwszym krokiem jaki wykonujemy, jest złożenie do sądu wniosku o udzielenie zabezpieczenia.
Wniosek taki zawiera:

  1. Wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne (czyli w większości spraw jakie prowadzimy) wskazanie sumy zabezpieczenia.
  2. Uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek czyli tak jak wspominaliśmy wyżej – skompletowanie bezspornej dokumentacji.
Ochrona wierzyciela poprzez zabezpieczenie - MC INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Podsumowanie

Postępowanie zabezpieczające ma służyć temu, aby na czas procesu przedsiębiorca mógł w sprawny sposób zabezpieczyć majątek dłużnika zanim ten go wyprowadzi lub ukryje w nieuczciwy sposób. Postepowanie zabezpieczające prowadzone przez firmę windykacyjną MK INCASSO realnie zwiększa szanse na skuteczną egzekucję należności poprzez „zamrożenie” majątku na czas postepowania sądowego.

Jaki jest czas na rozpatrzenie wniosku zabezpieczającego przez sąd?

Zgodnie z art. 737 k.p.c. co do zasady wniosek o zabezpieczenie roszczenia powinien być rozpoznawalny bezzwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia, o ile oczywiście nie zawierał on braków formalnych. W praktyce terminy rozpatrzenia są trochę dłuższej dlatego warto zwrócić się do nas. Zrobimy to profesjonalnie i szybko.

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2023