"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

ZWROT KOSZTÓW WINDYKACJI

01 luty 2021 MK INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie możesz odzyskać pieniędzy za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi? Rozwiązaniem jest windykacja na koszt dłużnika. Kiedy możesz z niej skorzystać?

Odzyskiwanie należności na koszt dłużnika umożliwia ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W art. 10 ust.1 znajdziemy zapis, który pozwala wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek domagać się również rekompensaty bądź też zwrotu poniesionych kosztów windykacji. Ustawa obejmuje wszystkie wierzytelności, w których stronami transakcji są przedsiębiorcy. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą się już obawiać kosztów windykacji, a za pracę profesjonalnej firmy windykacyjnej płaci dłużnik.

Zwrot kosztów windykacji - MC INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Windykacja na koszt dłużnika - jak to wygląda w praktyce

Po wyegzekwowaniu należności od dłużnika, firma windykacyjna pobiera wynagrodzenie za efekt swojej pracy, ustalone wcześniej w umowie. Po jej uregulowaniu przez Klienta, wystawia dłużnikowi notę obciążeniową opiewającą na daną kwotę, którą poniósł Klient. Tym samym przedsiębiorca współpracujący z firmą windykacyjną otrzymuje zwrot 100 % swoich środków. Zgodnie z ustawą kosztami windykacji można obciążyć dłużnika tylko w momencie kiedy jest to koszt już poniesiony przez wierzyciela, dlatego w pierwszej kolejności odzyskiwana jest należność główna, odsetki a w kolejnej powstałe koszty windykacji.

Czy mamy gwarancję, że dłużnik zwróci koszty windykacji?

W większości przypadków spraw windykacja kosztów rozwiązywana jest na etapie polubownym. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie dłużnik kwestionuje zwrot kosztów. W takiej sytuacji firma windykacyjna kieruje w imieniu swojego Klienta pozew do właściwego sądu w celu uzyskania orzeczenia zasądzającego wysokość poniesionych kosztów.

Najlepszym rozwiązaniem, które powinno skutecznie nauczyć twoich kontrahentów terminowego płacenia faktur jest prowadzenie bieżącej i skutecznej windykacji. Szybka reakcja ze strony wierzyciela pozwala na skuteczne odzyskiwanie należności. Czas nie jest w tym przypadku sprzymierzeńcem. Przeprowadzenie windykacji, której koszt poniesie dłużnik to dobra metoda dyscyplinująca.

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2024