"DOBRZE ZROBIONE JEST LEPSZE NIŻ POWIEDZIANE"

REKOMPONSATA NAWET DO 100 EURO

14 listopad 2020 MK INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Z naszych rozmów z przedsiębiorcami wynika, że nie wszyscy są świadomi, iż od stycznia 2020 r zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do tej pory rekompensata wynosiła 40 euro. Teraz może to być nawet 70 lub 100 euro.

Zgodnie z ustawą każdy wierzyciel, ma prawo do rekompensaty za opóźnienia w płatnościach. Jej celem jest, prócz ustawowych odsetek, nałożenie na kontrahenta, który nie zapłacił za fakturę w terminie, dodatkowej opłaty finansowej. Ma ona być wynagrodzeniem za wydłużony czas oczekiwania na płatność oraz zwrotem kosztów, które trzeba było ponieść, aby odzyskać swoje pieniądze.

Ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy (B2B).

Zgodnie z jej treścią wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnień do odsetek (czyli od pierwszego dnia opóźnienia w płatności), zawsze przysługuje rekompensata w wysokości:

  • 40 EUR gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5 tys. złotych;
  • 70 EUR gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5 tys., ale niższe niż 50 tys. złotych;
  • 100 EUR gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 tys. złotych.
Rekompensata nawet do 100 euro - MC INCASSO Windykacja i Odszkodowania

Zryczałtowana opłata przysługuje od każdej nieuregulowanej faktury osobno

Ważne jest, że zryczałtowana opłata przysługuje od każdej nieuregulowanej faktury osobno a jej równowartość w PLN jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Oprócz kwoty, o której mowa w ustawie, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tą kwotę. Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D20130403Lj.pdf

DANE ADRESOWE

MK INCASSO

Aleja Wolności 18/6
62-800 Kalisz
NIP: 6181929894

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 08.00 - 16.00
Wtorek: 08.00 - 16.00
Środa: 08.00 - 16.00
Czwartek: 08.00 - 16.00
Piątek: 08.00 - 16.00

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook

Instagram

DANE KONTAKTOWE

+48 530 402 504

biuro@mk-incasso.pl

© FIRMA WINDYKACYJNA "MK INCASSO WINDYKACJA I ODSZKODOWANIA" 2024